Jak se staví zeď – aneb inspirujte se na YouTube

Zakoupili nebo zdědili jste rekreační nemovitost a bude nutné ji oplotit? Stávající pletivo je již zkorodované, potrhané a zralé na stržení? Pak by se vám mohla hodit některá inspirativní videa, umístěná na sociálních sítích, například na YouTube. Lidé tam přispívají s mnoha různými tvůrčími nápady a mezi nimi jistě objevíte i příspěvky na toto téma.

Strhnout starý plot je poměrně snadné, obtížnější je navrhnout a vystavět oplocení nové, zejména v podobě zděné zídky. Řešení existuje poměrně mnoho, ale všechna mají jedno společné – důslednou přípravu, správné vyměření a rozvahu včetně informovanosti, jak jednotlivé oplocení správně postavit bez chyb.

betonový plot

Jak plot dobře vyměřit – na YouTube se tomuto tématu věnují laici i odborníci a z některých videí se můžete lecčemus přiučit. Na vyměřování závisí úspěch celé akce velmi výrazně, a to jak co se týče nákupu přesného počtu jednotlivých komponentů, tak i rozteče sloupků např. při vyzdívání z betonových tvárnic, anebo u oplocení z plochých, tenkých betonových prefabrikátů.

Jak hloubit základový výkop – základem každé zídky i pletivového oplocení je výkop pro odlévání betonových základů. Velmi záleží na hloubce i šíři (průměru) výkopu a také na jeho zajištění před zavalením např. pažením. Opět vám mohou být nápomocná videa z YouTube.

stahování z YouTube

Montáž a zdění – závěrečnou fází je montování stavebnicového systému oplocení nebo zdění pomocí malty či lepidel a příspěvky natočené na video vám mohou být prospěšné v tom, že uvidíte reálnou pracovní činnost přímo v terénu, což je mnohem cennější, než pouhá předváděcí akce někde ve studiu s pouhými rekvizitami.

Video si raději stáhněte

Stáhnout YouTube downloaderem vyhlédnuté video znamená mít jistotu, že se vám neztratí. Jde totiž o to, že nejste-li jeho vlastník, nemáte prakticky žádné páky na to, aby na sociální síti určitou dobu setrvalo. Klidně se může stát, že odtud nenávratně zmizí třeba za několik dnů. Video si stáhnete zdarma někam k sobě na počítač nebo na externí úložiště a můžete s ním pak nakládat podle svého.