Proč dítě není schopno plnit si své školní úkoly?

Jedno z nejjistějších řešení je poslat dítě do pedagogicko-psychologické poradny, abychom vůbec věděli, co dítěti je a jaké postupy máme na něj uplatňovat.

·         Pomalé pracovní tempo

S pomalým pracovním tempem dětí se setkáváme běžně. Může mít dvě příčiny. První je, že dítě nezvládá zadaný úkol, protože mu neporozumí a druhé, že jeho osobní tempo je podmíněno fyziologicky a nedá se násilím změnit. Tato pomalost nesouvisí s vývojovými poruchami učení, ale můžou za to nedostatky v oblasti motoriky. Největší chyba jakou můžeme udělat je, že jako rodiče nebo pedagogové je neustále káráme a popoháníme.

nuda nad učením
·         Flegmatické dítě

Jedna z možností je také, že dítě je zcela v pořádku, jen je jeho temperament zkrátka více flegmatický. Takové děti jsou pohodlné a na splnění úloh zkrátka potřebují svůj čas a prostor. Pracuje se mu lépe, pokud na něho nikdo netlačí a nespěchá, proto je možné, že pokud učitel po dítěti vyžaduje rychlost ve splnění dané úlohy, dítě ji odmítne úplně dokončit. Flegmatické děti mají rády svůj klid a nemají potřebu se hlásit a ukazovat svou aktivitu.

usmívající se chlapec
·         Problém v rodičích

Další příčina je ta, kdy se rodiče dítěti doma dostatečně nevěnují nebo kdy se mu naopak věnují až přehnaně. Rodiče na dítě mohou klást velké nároky bez ohledu na jeho reálné možnosti, kdy je jejich snahou mít dokonalé dítě. Dítě je pak tímto frustrováno, což má negativní dopad na činnosti, které plní. Nedivme se proto, že dítě má k mnohým činnostem nechuť a odmítá jejich dokončení

přemýšlení u tabule
·         Co tedy dělat jako rodiče?

Mezitím ve škole věnujeme dítěti zvýšenost pozornost, dostatečně ho motivujeme, vedeme ho k důslednému dodržování pravidel. K dítěti musíme být obzvlášť trpěliví a neměli bychom být nervózní, jelikož nervozita se na děti velmi snadno přenáší. Snažíme se udržovat jeho neustálou pozornost a zadání popřípadě opakujeme vícekrát a tážeme se, zda mu opravdu porozuměl a jestli nepotřebuje pomoc. Měli bychom ho umět správně ocenit, a pokud se stane, že úlohu v časovém intervalu zvládne, dáváme najevo povzbuzení a pochvalu.