Náprava tkví v prevenci

Když se budeme bavit o obezitě, mohou mnozí namítat, že příčinou nemusí být jen přejídání a nedostatek pohybu. Jsou tu dědičné dispozice, nemoc a léky, nebo těžká kostra. Jen aby to leckdy nebyly jen nějaké hloupé výmluvy!
skok do dálky.jpg
Jak je ale možné, že po ulicích potkáváme tolik Budulínků s aktovkami na zádech?
Ano, děti, které mají zakulacené postavy a při hodinách tělesné výchovy pomalu neuběhnou ani 50 metrů v kuse! To je už na pováženou! Budete určitě souhlasit s tvrzením, že počítače, tablety a chytré telefony zásadně ovlivňují způsob života mladých lidí! Samozřejmě, že ve spojení s pohybem dost negativně! Nejenže se jejich postavy podobají pumlíčům, ale také jejich fyzická kondice se rovná nule. A to je úžasná platforma pro počínající nadváhu a choroby z ní plynoucí!
Jak s tím zatočit?
Už od narození by procházky měly být na denním pořádku. Pozdější aktivní pohyb v podobě pobytu v přírodě je hlavně v režii rodičů. Právě u rodičů začíná budování prevence nadváhy a civilizačních chorob jejich potomků.
Protože je obezita u dětí celosvětovým problémem, zapojují se i organizace a společnosti v podpoře zdravého životního stylu našich dětí ! A to je výtečná zpráva! Rozpohybování nastupujících generací, které jsou přikovány k počítačům a tabletům, je záslužná činnost!
Ve školním věku by měl být sport pro děti a mladistvé naprosto přirozeným jevem. I škola by se měla zapojit do sportovních aktivit, které podporují zdravý vývoj dítěte. Fyzická zdatnost našich dětí je na ústupu. Musíme tomuto trendu zabránit!
děti hrají fotbal.jpg
Pomozte i Vy.
Máte-li možnost podpořit jakýmkoliv způsobem sportovní aktivity dětí a mládeže, rozhodně tak učiňte. Vymyslete sportovní aktivity, motivujte děti, zafinancujte sponzorským darem, třeba letní tábor, nebo sportovní akci. Jinak bude nastupující generace obézní a nemocná.