Felinoterapie aneb terapie kočkou

Podobně jako canisterapie či hippoterapie je i felinoterapie terapie za pomoci zvířete – konkrétně kočky. Jedná se o podpůrnou terapii při somatických i psychických poruchách, navíc i aktivizuje a dokáže třeba u seniorů vyvolat spoustu vzpomínek na dětství, mládí a podobně. Jak taková terapie probíhá? A v čem je přínosem?
modré oči kočky
Felinoterapie má několik možností využití.
·         Animal assisted therapy – při tomto druhu je kočka nedílnou součástí procesu, kdy je kontakt s pacientem řízený a výsledek terapie můžeme sledovat – zlepšení nálady, psychického stavu, zlepšení jemné motoriky, hlazení zvířete.
·         Animal Assisted Activites – cílená činnost mířená k aktivizaci klientů, v tomto případě nemusí být přítomen odborník. Výsledky terapie opět můžeme dobře pozorovat, jedná se totiž většinou o zlepšení nálady či psychického stavu, vypadnutí z letargie.
·         Animal Assisted Education – vzdělávání za pomoci zvířete, které je v interakci s dětmi.
·         Animal assisted Crisis Response – krizová asistence se zvířetem. Cílem je odbourání stresu v krizové situaci. Využívá se především u obětí domácího násilí, jiných trestných činů, při živelných katastrofách a tak dále.
Felinoterapie je dnes poměrně hodně rozšířená, avšak nadále vede především canisterapie, která je asi nejoblíbenější zooterapií. V domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, dětských domovech, nemocnicích či v léčebnách dlouhodobě nemocných jsou tyto terapie dnes naprosto běžné, jak ve společenských místnostech, tak mnohdy individuální aktivity na pokoji. Začátky nebyly lehké, dnes však není problém sehnat felinoterapeuta. Jaké kočky se většinou využívají? Záleží, o jaký typ pomoci jde. Na některé aktivity je potřeba spíše klidné zvíře, které leží a nechá se pohladit, na jiné aktivity potřebujete akčnější kočku, která neublíží, ale je hravá a přátelská.
kotě u stromu
V čem nejvíce pomůže kočka terapeutka? Z vlastní praxe vím, že felinoterapie byla velkým přínosem především mezi seniory, kteří již byli upoutáni na lůžko. Kočka se totiž dříve vyskytovala v každé venkovské domácnosti a seniorům rychle připomněla časy, kdy byli ještě mladí a silní. Vzpomínky jsou pro seniory velice důležité, a proto byli spokojeni.