Můžeme sami provádět čištění odpadů?

Jen málokdo si to uvědomuje, ale odpadní a kanalizační systém jsou jedním z nejdůležitějších vynálezů lidstva. Díky nim přestalo být bydlení ve městě nezdravé, a umožnilo také stavbu vyšších obytných budov, například paneláků.

 

Bohužel, jen málo lidí doceňuje jejich přínos. Je to samozřejmě dáno především jejich obsahem, ale také tím, že jsou z velké části skryty našim zrakům. I přesto však potřebují určitou péči, aby nám skutečně vydržely dlouho sloužit.

 

instalater2

 

Základem samozřejmě je splachovat do odpadu, ať už do dřezu či do toalety, pouze to, co je k tomu určené. Bohužel, mnoho lidí splachuje například dámské hygienické potřeby, papírové utěrky, zbytky od jídla a mnohé další. Ty se pak mohou v trubkách nahromadit a ucpat je. Jaké následky to může mít, není třeba říkat.

 

Avšak i když tato zařízení používáte skutečně tak, jak jsou určena, stále je nutné jejich pravidelná údržba. Na stěnách trubek se totiž časem vytvoří povlak, tvořený ze všech věcí, které jsme tam spláchli. A aby se nesnížil průměr trubky, a tím i její účinnosti, případně se časem úplně neucpala, je nutné pravidelné čištění odpadů.

 

To základní můžeme zvládnout sami. Jednoduše řečeno, spočívá v tom, že do toalety, umyvadla či dřezu nalijete k tomu určený čisticí přípravek, a necháte jej chvíli působit. Ten totiž rozruší povlak na stěnách, takže se při dalším spláchnutí odloupne a odteče do čističky.

 

kanal1

 

Samozřejmě odpady nejsou jen u nás v domácnostech, ale pokračují i venku na ulici ve formě kanalizace. I ta musí být pravidelně čištěna. To obstarává město, které má smlouvu se specializovanou firmou. Ta má potřebné odborníky i nástroje, kteří si dovedou poradit s veškerými problémy, které zde mohou nastat.

 

Přesto je dobré, pokud i my uděláme svou část, a jednak budeme do odpadu splachovat pouze věci k tomu určené, a zároveň jej budeme pravidelně čistit. Pak to bude výhodné pro všechny.